Art

Līvija Endzelīna: Noslēpums

No 2018. gada 6. aprīļa līdz 22. jūnijam Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas 4. stāva izstāžu zālēs (Rīgā, Jaņa Rozentāla laukumā 1) būs skatāma Līvijas Endzelīnas gleznu izstāde “Noslēpums”.
Reading time 3 minutes

Līvija Endzelīna (1927–2008) ir viena no zināmākajām un tajā pašā laikā noslēpumainākajām, netveramākajām personībām 20. gadsimta Latvijas mākslā. Jau kopš 60. gadu sākuma, kad autores darbi – portreti un klusās dabas – tikko sāka parādīties izstādēs, tie iemantoja nedalītas skatītāju simpātijas, kā arī augstu novērtējumu profesionālajā vidē. Taču aiz strauji augošās atzinības slēpās savrupa māksliniece, kas izvairījās publiski komentēt savas daiļrades attīstību, ierosmes un radošos principus. Viņas klusās dabas piesaistīja ar nacionālu vai metafiziski sirreālu tēlainību, kas bija izklāstīta šķietami saprotamā, realitāti imitējošā vizuālajā valodā. Latvijas mākslā Līvija Endzelīna ienesa jaunu, oriģinālu un ļoti subjektīvu reālistiskās glezniecības versiju, atšķirīgu gan no iepriekšējos gadu desmitos kultivētās sociālistiskā reālisma metodes, gan viņas laikā topošā avangardiskā hiperreālisma.

Endzelīnas glezniecība veido daudzšķautņainu un reizē viengabalainu mākslas tēlu. Viņas sarežģīto pasaules izjūtu plosa mokošas pretrunas, kas pat liriskajās kompozīcijās bieži vien raisa dramatisku spriedzi. Mākslinieces darbus var nosacīti iedalīt vairākās plašās tematiskās grupās, kas epizodiski variējas visas radošās darbības laikā, daudzkārt atgriežoties pie vieniem un tiem pašiem tēlojuma motīviem. Periodiski gleznotāja pievēršas portreta žanram, taču pamatā viņas “teātra skatuve” ir klusās dabas uzstādījums ar rūpīgi pārdomātu priekšmetu izvēli.

Vienu no apjomīgākajām grupām veido tradicionālas ievirzes klusās dabas, kurās māksliniece, izvēloties noteiktu priekšmetu kārtojumu, atklāj savus estētiskos un ētiskos priekšstatus par lietu pasauli. Kompozīcijās ar dabas veltēm un sadzīves priekšmetiem nereti apcerētas liriskas, ikdienas dzīvē tuvas, simboliskas tēmas. Līvijas Endzelīnas gleznas “Pupas”, “Lauku maize”, “Medus” un “Mātes blūze” ir kļuvušas par daļu no klusās dabas žanra hrestomātijas Latvijas mākslas vēsturē.

Racionāli izzinošā mākslinieces attieksme vienmēr trausli balansē uz trauksmainas pasaules izjūtas robežas. Emocionālā dualitāte, kas piemīt Līvijas Endzelīnas darbiem, izceļ meistares veikumu Latvijas mākslas kopainā.

 

Izstādē eksponēti darbi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Latvijas Mākslinieku savienības muzeja, Lietuvas Mākslas muzeja, Zuzānu un gleznotājas ģimenes kolekcijām.

Teksts: Daina Auziņa

līdzīgi ieraksti

Iesakām apskatīt